Vores arbejde

PSM er den specialespecifikke forening for medicinstuderende omhandlende de to psykiatriske specialer – voksen og børne/ungdoms psykiatri. Vi laver primært foredrag i løbet af semestret og ofte i samarbejde med andre foreninger.

PSM introducerer dig til psykiatriske patienters personlige livshistorier såvel som de faglige aspekter ved specialerne. Vi er en social forening, hvor alle er velkommen også hvis ikke du mener du skal være psykiater.

Vores primære formål er, at udbrede kendskabet til psykiatrien i alle dens aspekter dvs. også på de somatiske afdelinger. Vi vil udrydde de somatiske læger, som frygter den psykiatriske patient og hjælpe medicinstuderende til et bedre klinikophold på 10. Semester samt planlægge nogle fede foredrag for alle på studiet.  

Det er gratis at være medlem af PSM og vores arrangementer er altid gratis at deltage i. Du vil som medlem være førstevalg til vores arrangementer.