Persondatapolitik

Persondatapolitik

Persondatapolitik for Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende (PSM)
PSM er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem af
PSM, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved PSM´s behandling af dine
personoplysninger. PSM behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik
og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til PSM deles ikke.

​1. Hvornår indsamler og anvender PSM dine personoplysninger
PSM indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:
1. Når du tilmelder dig som medlem af PSM for at kunne administrere dit, samt for at kunne tilbyde
og levere relevante services til dig.
Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne
gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud og aktiviteter i PSM.
Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for
eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket.

2. Hvornår videregiver PSM dine personoplysninger
PSM vil ikke vidergive dine informationer til anden part.
​​
3. Hvordan beskytter PSM dine personoplysninger
PSM har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger
ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. PSM´s
sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og PSM kan derfor ikke garantere, at
oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå PSM´s
sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.
Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som PSM behandler om dig, kan du rette henvendelse til
bestyrelsen@psm-aarhus.dk.
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger PSM behandler om dig. Hvis det viser sig, at
disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode PSM om at rette, blokere
eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger
om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit
medlemskab hos PSM er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i PSM´s indmeldelsesblanket
påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit
medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes.

5. Hvor længe opbevarer PSM dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse
Hos PSM gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de
services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget
formål (såsom administration af dit medlemskab af PSM) eller i så lang tid som det er påkrævet i
henhold til lovgivningen. Det er som udgangspunkt forventede afsluttede studie plus 1 år.

6. Hvad sker der, når PSM ændrer denne persondatapolitik
PSM opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så
præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette
medfører, at PSM løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige
ændringer giver PSM dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne
persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte PSM på bestyrelsen@psm-aarhus.dk ​

7. Henvendelser og spørgsmål
Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik
eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende
bestyrelsen@psm-aarhus.dk