Andre interesserede

Vi laver mange samarbejder på tværs af foreninger: akutmedicin, pædiatri, neurologi, etc. Medicinstuderende der ved at de ikke vil beskæftige sig primært med psykiatri er stadig velkomne som medlemmer. Vi udbreder også viden om psykiatrisk sygdom som del af hverdagen også uden for de psykiatriske afdelinger. Og alle læger kommer på den ene eller den anden måde til at stifte bekendtskab med psykiatriske patienter, hvadenten det er den alment praktiserende, som får en depressiv ind eller kardiologen, som skal forholde sig til patientens vrangforestillinger midt i stentanlæggelsen.